Avantajlı Fiyatlar için

Son Günler

Geleceğe yönelik olan sürdürülebilirlilik yaklaşımında kaynakların kullanımına devam edilirken, kaynakların gelecek nesiller tarafından kullanılabilmesini güvence altına alacak şekilde korunması gerektiğinin farkındayız, Atık yönetim hiyerarşisinde atıkların önlenmesi veya en aza indirilmesine öncelik veririz, Entegre Yönetim Sistemleri ve Sıfır Atık kapsamında personellerimize eğitimler veririz, Personellerimiz ve misafirlerimiz ile birlikte etkinlik düzenler plaj temizliği ve ağaç dikme etkinliği yaparız, Çevre bilincinin sağlanması amacıyla Odalarımızda ve genel alanlarımızda enerji tasarrufu, su tasarrufu ve atık azaltımı ile ilgili bilgilendirmelere yer veririz, Atıkları kaynağında ayrıştırmak için genel alanlar ve katlarda ayrıştırma üniteleri bulundururuz, Atıklarımızı atık odalarında biriktirir Bölge Belediyesi ve lisanslı firma ile göndeririz, Kontamine ve tehlikeli atıklarımızı ayrı biriktirme odalarında biriktirir lisanslı firmalar ile ayrıştırıp göndeririz, Atık yağlarımızı ve posalarımızı anlaşmalı firmamız ile düzenli gönderimini sağlarız, Çevre Mühendisimiz ile yasal süreçleri takip eder, sorumluluklarımızı yerine getiririz, Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı konusunda yol gösterici bir rol üstlenmekte, çevresel performanslarımızı ölçer ve toplumdaki imajımızı iyileştirmeye yardım etmekte, yasal düzenlemelere uyumu kolaylaştırmakta ve işletme kültürlerinin çevre sorunlarına daha duyarlı hale gelmesini hızlandırmaktayız,

HABERDAR OLUN
E-Bültenimize Abone Olabilir ve Bütün Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz
E-Posta
Rezervasyon
Whatsapp