Avantajlı Fiyatlar için

Son Günler

Tedarikçilerimizin uzun vadede sürdürülebilir bir gelişme göstermesinin ortak başarımız açısından son derece önemli olduğunu kabul eder ve birlikte çalışma konusunda benzer bir yaklaşım ve vizyon benimseyen tedarikçilerle olan ilişkimize değer veririz, Tedarikçilerimizle karşılıklı anlayışı geliştirmeyi ve sürdürülebilir tedarik uygulamaları aracılığıyla iyileşme konusunda destek sağlamayı amaçlarız. “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının benimsenmesine katkıda bulunurken tedarikçilerimizin/ çözüm ortaklarımızın; Profesyonel ilişkilerinde ortaya çıkan her türlü menfaat çatışmasını bildirerek bu konuda uygun aksiyonu belirlememize imkan tanımalıdır. Tedarikçiler, KİRMAN HOTELS ile yürüttükleri ticari işlemlerde herhangi bir iltimasta bulunulmasını sağlamak için kanuna aykırı ödeme, bağış, rüşvet, hediye ya da diğer uygunsuz menfaatleri kabul veya teklif etmeyecektir. Tedarikçiler, KİRMAN HOTELS’in fikri mülkiyetini –ticari sırlar ve diğer özel, kısıtlayıcı ve hassas veriler veya bilgiler- istikrarlı bir biçimde korumalı ve gözetmelidir. KİRMAN HOTELS’in sağladığı veriler yalnızca KİRMAN HOTELS ile tedarikçi tarafından belirlenen ve kabul edilen amaçlar için kullanılacaktır. Tedarikçiler, işe alım süreçlerinde ırk, renk, cinsiyet, yaş, milliyet, din, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik ve benzer durumlara dayalı olarak ayrımcılık yapılmamasını garanti etmelidir. Tedarikçilerin asgari ücret, fazla mesai ücreti, mesai saatleri ve molalar ile ilgili olarak yürürlükte bulunan yönetmeliklere ve sektörde geçerli standartlara uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin faaliyet gösterdikleri ülkelerde yürürlükte bulunan tüm kanunlara uymalarını beklemekteyiz. Tedarikçilerimizin, Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, bulunduğumuz Akdeniz Bölgesinin kalkınmasına ve ekonomisine katkıda bulunuyor olmasına dikkat ederiz. Anlaşmalarımızda bu felsefeye uyum gösteren iş paydaşlarımıza öncelik veririz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

HABERDAR OLUN
E-Bültenimize Abone Olabilir ve Bütün Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz
E-Posta
Rezervasyon
Whatsapp