Avantajlı Fiyatlar için

Son Günler

Kadın-erkek eşitliği konusunda uluslararası standartlara uygun olumlu bir yasal çerçevenin varlığının farkındayız, Çalışanlarımızın istihdamı süresince kadın erkek eşitliğini göz önünde bulundurarak değerlendirmelerimizi yaparız, Kadın çalışanlarımızın doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık yasal izin süreleri vardır. Aynı durumdaki kadın çalışanlarımıza isteği üzerine ücretsiz izin verebiliriz, Kurumumuzda ödüllendirme ve terfi gibi uygulamalarda kadın ve erkek ayırt etmeksizin, sadece başarı göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yaparız, Etnik kimlik, ırk, dil, din, siyasi görüş, özel yaşam, cinsel tercihler vs. gibi etkenler gözetilmeden, her kadın çalışanımıza eşit mesafede yaklaşım gösteririz, Çağdaş ve aydınlık bir gelecek için kadın istihdamının arttırılması, cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların aktif rol almasının desteklenmesine oldukça önem verir, bu yaklaşımı önce birey olarak kendimize, sonra kurumumuza yansıtırız, Kadınların istihdamı, ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarının ve toplumda kadın ve erkek arasında daha fazla eşitlik sağlanmasının anahtarıdır ve biz de kurum olarak bu bilincin farkındayız ve bu doğrultuda kadın çalışanlarımızı destekleriz, Anneler Günü, Dünya Kadınlar Günü gibi özel günlerde kadın çalışanlarımızı kutlar, onlara kendilerini özel hissettirecek etkinliklerde bulunuruz, Cinsiyet eşitliği, ILO’nun “Bütün Erkek ve Kadınlar için İnsana Yakışır İş” temel ilkelerindendir. Kadın erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için çalışma yaşamı ile ilgili gerekli tüm yasaları kurumumuzda uygular ve her türlü sosyal güvenceyi sağlarız.

HABERDAR OLUN
E-Bültenimize Abone Olabilir ve Bütün Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz
E-Posta
Rezervasyon
Whatsapp