Avantajlı Fiyatlar için

Son Günler

Çocuk haklarının, kanunen ve ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının tanımlanmasında kullanılan evrensel bir kavram olduğunun farkındayız, Dünyanın her yerindeki her çocuğun önemli olduğuna ve kültürün çocuk istismarının bir nedeni veya bahanesi olarak asla kullanılmaması gerektiğine inanıyoruz, Bizler çocukların bakımında ve korunmasında birçok farklı yöntemin olduğunun farkında olup, çocukları kültürel açıdan duyarlı ve ortamın koşullarına uygun bir şekilde korumaya çalışacağız, Hiçbir şekilde yaşı, cinsiyeti, dili, dini, görüşü veya milliyeti, etnik veya toplumsal kökeni, statüsü, sınıfı, kastı, cinsel yönelimi veya başka herhangi bir kişisel özelliği sebebiyle ayrımcılık yapmayız, Çocukların bakımı hususundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve risk altında olan veya zarar görmüş bir çocuk tespit edildiği durumda harekete geçmek için hesap verebilir olur ve sorumluluk alırız, KİRMAN HOTELS çalışanlarına Çocuk Koruma Politikamız hakkında ve çocuk istismarı konusunda eğitim ve destek sağlayarak onların çocuk koruma risklerini ve olaylarını tanımalarını, önlemelerini ve müdahale etmelerini sağlarız, Her çocuğa onurlu bir birey olduğunun farkında olarak yaklaşırız, Tüm çocukların özel olduğunun farkında olarak farklılaşan ihtiyaçlarına ve gelişen kapasitelerine uygun şekilde davranırız, Çocukların aktivitelere katılımlarının ancak istedikleri takdirde mümkün olduğunun farkındayız, Yaşlarına ve olgunluk düzeylerine uygun şekilde, kendilerini ilgilendiren kararların verilmesinde çocukların anlamlı aktivitelerinin sağlanması için çabalarız Çocuklarla çalışırken rol model olma potansiyelinin farkında olarak, olumlu yönde davranışlar sergileriz, Toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun şekilde davranırız.

Çocuklar ile çalışmalar sırasında çocuğu kötü etkileyebilecek, zarar görme riskini artırabilecek davranışlardan kaçınırız, Çocukların kişisel bilgileri özel hayatın gizliliği başta olacak şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince gizli olduğunun farkındayız, Çocuğun ve ailenin açık izni olmadan, çocuk ve ailesinin durumu hakkında hiçbir bilgiyi kişi veya kurumlarla paylaşmayız, Personelin görevini kötüye kullandığı veya suç teşkil eden davranışlarda bulunduğu çocuk veya çocukların içerisinde yer aldığı gerçekleşmiş veya şüphelenilen istismar vakaları hakkındaki bütün iddiaları ve endişeleri rapor ederiz, Çocuklar ve aileleri de dâhil olmak üzere KİRMAN HOTELS tarafından bu politikanın uygulanmasına ilişkin gördükleri muameleler ile ilgili memnuniyetsizliklerini ve endişelerini dile getirmek için kendilerine yardımcı olabilecek Misafir İlişkileri Departmanı ile bağlantı kurdururuz.

HABERDAR OLUN
E-Bültenimize Abone Olabilir ve Bütün Yeniliklerden Haberdar Olabilirsiniz
E-Posta
Rezervasyon
Whatsapp